Ibercalafell participarà en el 20é Cap de Setmana Ibèric, concretament el diumenge 4 d'octubr a les 12h del migdia al jaciment d'Olèrdola. Consulteu el programa del CSI 2020 per a més informació // Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu escriure'ns un correu a info@ibercalafell.org.es o al telèfon 696015174

dimecres, 16 de gener de 2008

VI Simposio sobre celtíberos: "Ritos y Mitos"

Entre el 27 i el 29 de novembre de 2008 es celebrarà a Daroca el VI Simposio sobre celtíberos: "Ritos y Mitos".

Qui desitgi enviar una comunicació hauran d'enviar un resum a la secretaria del congrés. Després de l'avaluació del comité científic els treballs escollits rebran les normes de redacció i tindran fins el 30 de juny per entregar el seu treball definitiu.

El VI Simposio sobre los Celtíberos, bajo el título Ritos y Mitos, se celebrará en Daroca (Zaragoza) entre el 27 - 29 de Noviembre de 2008.

Quienes deseen presentar una comunicación a este Simposio deberán enviar un resumen a la Secretaría del Congreso con anterioridad al día 15 de Marzo de 2008, posteriormente el Comité Científico evaluará las comunicaciones. Las que sean aceptadas recibirán las normas de redacción, siendo la fecha de entrega del texto definitivo para su inclusión en las preactas, el 30 de junio de 2008.

divendres, 4 de gener de 2008

L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT CONCRETEN LES PROPOSTES DE RENOVACIÓ DE LA CIUTADELLA IBÈRICA

L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT CONCRETEN LES PROPOSTES DE RENOVACIÓ DE LA CIUTADELLA IBÈRICA

El projecte de renovació de la Ciutadella Ibèrica de Calafell que aquest vespre ha presentat la Universitat de Barcelona agafarà com a ensenya als ibers del nord de la península, que històricament ha quedat oculta darrera de l’esplendor que aquesta civilització va assolir al sud. El projecte aposta per fer de la Ciutadella un centre d’interpretació de la cultura ibèrica “agafant com a referència elements interesantíssims d’aquella cultura, però que sovint queden en segon terme a les exposicions”, ha explicat Joan Santancana, professor de Didàctica de les Ciències Socials de la UB i un dels directors científics del projecte.

Segons la Universitat, la filosofia del projecte ha de ser passar d’un model estàtic a un de dinàmic. Santacana ha dit que “s’ha de combatre la síndrome ‘això ja ho he vist’, que fa que els monuments, passada l’expectació inicial, perdin visitants. La Ciutadella ha de ser com un cinema, que té una sala fixa, però que canvia regularment la programació”.

Santacana ha afegit que la nova Ciutadella Ibèrica “no ha de ser un parc temàtic de cartró pedra i ha de fugir del pessebrisme, però sí que de ser un monument que, amb rigor científic, serveixi per arribar a un públic molt ampli”. Ha dit també que “el plantejament museogràfic que proposem està pensat per a satisfer tota mena de persones, des de les que busquin una informació a fons a les que només hi vulguin passar una estona”.

En l’acte de presentació, l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, ha recordat que “s’està complint el calendari del projecte de remodelació de la Ciutadella Ibèrica. Quan a l’octubre es va encarregar aquesta feina a la Universitat de Barcelona, es va establir que ara disposaríem de les propostes concretes de renovació”.

En aquests tres mesos també s’ha fet una neteja a fons del jaciment i s’han retirat els elements museogràfics que no continuaran i s’ha preparat un web que servirà de vehicle d’informació a la població sobre les actuacions que es facin al recinte de la Ciutadella. També s’ha signat la incorporació del jaciment a la xarxa Exarc, una xarxa europea que aplega museus arqueològics a l’aire lliure d’arreu d’Europa. Amb aquesta incorporació s’ha assolit un altre dels objectius del projecte, que consisteix a ubicar la Ciutadella en el mapa europeu, tant a efectes de promoció i atracció de visitants, com per a compartir experiències i esdevenir un centre de referència científica de primer nivell.

L’alcalde i el doctor Santacana han afegit que, d’acord amb el calendari, la Ciutadella tornarà a obrir al públic (actualment és tancada) a finals del mes de juny, en fase de rodatge, i que a l’octubre obrirà de forma definitiva. També s’ha recordat que hi ha actuacions que està previst desenvolupar fins a l’any 2010 i que afecten l’entorn de l’actual jaciment: per exemple, la construcció d’un centre de recepció de visitants o la creació d’un parc i d’un perímetre verd al voltant del monument.

Pel que fa a la solució definitiva als accessos al monument, l’alcalde ha explicat que “caldrà determinar-ho en el nou Pla General que es redactarà durant el present mandat municipal” i que “algunes afortunades decisions urbanístiques dels darrers anys han deixat obertes diferents possibilitats”.

Quatre objectius i deu programes

El pla presentat per la Universitat de Barcelona persegueix quatre objectius. El primer, contribuir a la fonamentació del coneixement del món ibèric del nord. El segon, fer de l’arqueologia experimental una font de coneixement del món ibèric. El tercer, difondre amb rigor les bases de la cultura protohistòrica de Catalunya. I el quart, esdevnir un centre de referència en l’educació formal i no formal.

Joan Santacana ha fet un èmfasi especial en aquesta darrera qüestió. “La Ciutadella ha rebut en els darrers anys uns 300.000 visitants, 200.000 dels quals eren escolars. Per a molts d’ells, l’únic coneixement que tenen de l’època dels ibers és el que van aprendre durant aquesta visita. La Ciutadella apareix a molts llibres de text. Ara és hora de fer un salt qualitatiu i aconseguir que l’administració educativa destini mestres professionals a ensenyar ‘in situ’ la cultura dels ibers”.

Pel que fa a actuacions concretes, el projecte consta de 10 programes, que inclouen des de la cura mediambiental de l’entorn de la Ciutadella, a la seva il·luminació, passant per les propostes de museïtzació i de senyalització. Hi destaquen sengles programes d’arquitectura i arqueologia experimentak, que serviran per posar a prova les hipòtesis que formulin els estudiosos de la protohistòria.

Aquestes iniciatives tenen com a finalitat fer que la Ciutadella esdevingui un centre científic de referència, ja que estaran obertes als especialistes que treballen habitualment a aquest monument calafellenc “com a altres interessats a fer proves que aquí es puguin fer”.

Pel que fa a la continuïtat de les excavacions arqueològiques, el parer de la Universitat és que cal continuar-les sense ànim d’exhaurir la feina a curt termini. “L’arqueologia és una ciència que s’ha de practicar amb calma. A banda els seus elevats costos, no cal saber-ho tot immediatament. El que no descobrim ara, ja ho descobriran els nostres fills o els nostres néts”, ha manifestat Santacana.

La formulació d’un nou model de gestió del monument és un dels programes més importants del projecte. Per al doctor Santacana “una de les nostres finalitats és rectificar actuacions desvirtuades pel pas del temps, entre elles el model de gestió privatitzat”. La Universitat planteja, en aquest sentit, la possibilitat d’externalitzar l’explotació d’alguns serveis, inclós el de visites, però reserva a l’Administració “el manteniment i la conservació del patrimoni històric, que són competències que li corresponen que no hauria de delegar de nou en operadors privats”.

El projecte presentat proposa també que la Ciutadella pugui induir la creació de noves activitats econòmiques, amb la idea que ajudin a autofinançar la seva conservació i a donar una vida afegida al recinte. S’ha citat la possibilitat d’establir-hi algunes activitats d’artesania, a mig camí entre l’exhibició d’oficis antics i l’activitat merament comercial. A més, l’alcalde ha recodat la promesa electoral de crear, a l’entorn de la Ciutadella, un centre d’alta tecnologia aplicable a la recerca històrica. De la seva banda, el doctor Santancana ha parlat d’un possible viver d’empreses especialitzat en empreses culturals.

FONT: Ajuntament de Calafell

Terra Ibèrica 2016